Ostatní činnosti:

  • návrhy a výpočty umělého osvětlení vnitřních prostor pomocí programu Wils 7.0
  • výpočty denního osvětlení budov pomocí programu Wdls 5.0
  • výpočet řízení rizik dle ČSN EN 62305-2 ed.2