Pro Vaše potřeby vypracuji projektovou dokumentaci v rozsahu pro stavební povolení, provedení stavby či dokumentaci skutečného stavu.

Součástí dokumentace je podrobný cenový rozklad materiálu, takže budete mít dostatečný přehled o nutných investicích.

Ceny projektové dokumentace jsou smluvní, odvíjí se od náročnosti a rozsahu zadaného projektu.

 

Ptáte se, k čemu je takový projekt elektroinstalace dobrý?

Pokusím se odpovědět na následujících řádcích:

  • projekt elektroinstalace je požadován stavebním úřadem na základě prováděcí vyhlášky č.499/2006 Sb. v příloze č.1, která specifikuje rozsah a obsah projektové dokumentace pro:
  1. ohlášení stavby uvedené v § 105 odst. 2 písm. a) až d) stavebního zákona č.183/2006 Sb.
  2. žádost o stavební povolení dle § 110 odst. 2 písm. b) stavebního zákona č.183/2006 Sb.
  3. oznámení stavby ve zkráceném stavebním řízení dle § 117 odst. 2 stavebního zákona č.183/2006 Sb.
  • projekt nové elektroinstalace musí být předložen reviznímu technikovi pro vypracování výchozí revize elektroinstalace nového objektu dle ČSN 33 2000-6, ve které je přímo specifikován požadavek na dokumentaci skutečného provedení elektroinstalace odkazem na ČSN 33 1500. povinnost provedení výchozí revize je jasně specifikována v ČSN 33 1500 odst. 2, ve kterém se píše, že nová elektrická zařízení je možno uvést do provozu jen tehdy, byl-li jejich výchozí stav ověřen z hlediska bezpečnosti výchozí revizí. Revizní zpráva je potom nezbytná pro udělení kolaudačního rozhodnutí dle § 121 stavebního zákona č.183/2006 Sb.
  • projektová dokumentace bude sloužit odborné firmě jako podklad pro realizaci vašich záměrů